Registrace očkování covid

Kde probíhá registrace očkování covid?

Registrace probíhá na centrálním systému registrací, který je zpřístupněn pro

  • osoby starší 70 a 80 let věku
  • zdravotníky
  • pedagogické pracovníky/nepedagogické zaměstnance škol a školských zařízení/pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnance v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Tyto kategorie jsou řazeny dle věku, nikoliv dle pořadí registrace.

Dále probíhá registrace prostřednictvím praktických lékařů a center specializované péče pro:

  • osoby starší 70 a 80 let věku, které nejsou registrovány na očkovacích místech a osob s vážným chronickým onemocněním nesplňujících podmínky věku.
Kontaktujte poradnu

Registrace do poradny pro řešení potíží při onemocnění Covid 19 a následků očkování.

Pomáhá vám ke zdraví a skvělé psychické i fyzické kondici pomocí homeopatie v on-line homeopatické poradně HanaksHomeopathyHelp(c)1991