Jak lze riziko nákazy koronavirem snížit?

Světová zdravotnická organizace doporučuje

aby lidé dodržovali standardní pravidla, jimiž se snižuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob.

Je potřeba obecně  zachovávat základní hygienu, jako je mytí rukou.

Lidé by měli také omezit kontakty s těmi, kdo projevují symptomy nemoci, jimiž jsou nejčastěji kýchání a kašlání.

 

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato doporučení:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • zdravotníci by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

 

 

 

 

Pomáhá vám ke zdraví a skvělé psychické i fyzické kondici pomocí homeopatie v on-line homeopatické poradně HanaksHomeopathyHelp(c)1991